مناظره به پایان رسیده است!

در ابتدای مناظره اولاند به صورت چشمگیری بر سارکو چیره بود، تا بحث به مهاجرت و انرژی اتمی رسید که سارکوزی قویتر صحبت کرد، در پایان مناظره ی دوساعت و ۵۰ دقیقه ای این اولاند بود که در مجموع پیروز نشان میداد.

اولین نظر سنجی سایت lemonde نشان داد اولاند با ۷۶ درصد رای از نظر مخاطبان پیروز مناظره بوده!

آماده سازی قبل از مناظره : تدارکات اولین و آخرین رودروئی دو کاندیدای ریاست جمهوری، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری و نامزد دور دوم و فرانسوآ هولاند، از حزب سوسیالیست، که علیرغم تثبیت ۸۰% رأی هندگان در کاندیدای خود، سرنوشت ساز توصیف شده، در نوع خود جالب است. یک این که این دو کاندیدا با گام نهادن بر فرش سرخی که انداخته شده، از دو در جداگانه وارد لژ های ویژه خویش خواهندشد.

در محوطه ای که آن دو به بحث خواهند نشست دکورسیاه است و سه تصویر از کاخ الیزه با دو خط نورانی از یکیدگر جدا می شوند. فاصله آنها از یکدیگر بر سر میزی که در دوسوی آن خواهند نشست ، ۲٫۴۵ متر خواهد بود. زیر پایشان هواکشی قرار داده شده که از آن هوا برای خنک کردن پاهایشان بیرون می آید. دمای هوا در دو سوی میز ۲۰ درجه تنظیم شده تا کاندیداها در حین بحث عرق نکنند. دو کارگردان صحنه پس از بحثهای بسیار برگزیده شده اند چون سوسیالیست ها به حضور یکی از آنها که او را نزدیک به سارکوزی می دانند، اعتراض کرده بودند. نحوه گرفتن تصویر هم حساب شده است و کارگردانان تنها حق دارند از کاندیدائی که سخن می گوید و نه آن که می شنود، تصویر بگیرند و یا احتمالأ آن راش ها را برای آرشیو حفظ کنند.

از آنها خواسته شده نیمرخ نیکلا سارکوزی را به دلیل قوز بینی و موهای “فرانسوآ هولاند” را که در حال کم شدن است، نشان ندهند. گفتنی است که تقسیم لژ، دو خبرنگاری که گاه یک پرسش کوچک خواهند کرد و این که چه کسی آغاز می کند و چه کسی پایان میدهد، با قرعه کشی انجام گرفته است . زمانی که به آنها داده شده کاملأ برابر است. دوازده دوربین به کار مشغول خواهند بود و هشت دوربین دیگر برای جایگزینی احتمالی در صورت نقص فنی پیش بینی شده است. برای کارگردان ها و مهندسین صدا برداری نیز جایگزین پیش بینی شده تا در صورت رخ دادن رویدادی احتمالی، به این آخرین بحث و مجادله خدشه ای وارد نیاید.

و سرانجام این که تکنیکی پیش بینی شده که کاندیدا ها در جریان رویداد مهمی که ممکن است در زمان بحث رخ بدهد قرار بگیرند. که البته اهمیت این رویداد را “شورای ملی سمعی و بصری” تعیین خواهد نمود.

نتایج دور اول

چاپ این صفحه