- راهنمای تحصیل در فرانسه - http://www.etudfrance.com -

یکی از بهترین دوربین مخفیایی هست که تا حالا دیدم