دوره‌های زبان در فرانسه، بخش سوم

ارسال شده توسط Etudes france در 5th آوریل 2021

 مدارک ارزیابی زبان فرانسه

مدرک «DELF» و زیرمجموعه‌های آن (DELF Prim, DELF Junior, DELF Pro) به همراه مدرک «DALF»، مدارکی رسمی هستند که توسط وزارت آموزش ملی فرانسه صادر می‌شوند و در تمام کشورها اعتبار دارند. این مدارک در ۶ سطح آموزشی یکپارچه (C2-A1.1) و در چهارچوب سطح‌بندی زبانی مرجع مشترک اروپا (CECRL) به زبان‌آموزان اعطا می‌شود. این مدارک میزان تلسط زبان‌آموزان را در چهار مهارت زبانی (درک و بیان شفاهی، درک و بیان نوشتاری) تعیین می‌کنند و بدون محدودیت زمانی در بسیاری از مراکز بین المللی قابل ارائه هستند.
ادامه مطلب …

دوره‌های زبان در فرانسه، بخش دوم

ارسال شده توسط Etudes france در 5th آوریل 2021

 آزمون‌های زبان فرانسه

آزمون‌های زبان فرانسه سطح زبانی داوطلبان را به صورت مقطعی مشخص می‌کنند. نتایج به دست آمده در این آزمون‌ها معیار سنجش مهارت‌های زبانی است و حداکثر تا دو سال اعتبار دارند.

  • TCF (Test de connaissance du français)

آزمون «TCF» سطح زبان فرانسه عمومی داوطلبان را مشخص می‌کند. همه زبان‌آموزان، چه کسانی که هدف‌های شخصی دارند و چه کسانی که اهداف شغلی یا تحصیلی را دنبال می‌کنند، می‌توانند از طریق آزمون «TCF»  مهارت‌های زبانی‌ خود را ارزیابی کنند. این آزمون تحت نظارت وزارت‌خانه‌های آموزش ملی، تحصیلات تکمیلی و تحقیقات فرانسه برگزار می‌شود و مهارت‌های زبانی داوطلبان را بر اساس سطح‌بندی زبانی مرجع مشترک اروپا (CECRL) می‌سنجد. آزمون «TCF» از سه بخش امتحانی اصلی (درک شفاهی، تسلط بر ساختار زبان و درک نوشتاری) و دو بخش تکمیلی (بیان شفاهی و کتبی) تشکیل شده است. نتایج این آزمون تا دو سال اعتبار دارند.
ادامه مطلب …

دوره‌های زبان در فرانسه، بخش اول

ارسال شده توسط Etudes france در 5th آوریل 2021

اگر می‌خواهید با دنیایی جدید آشنا شوید، یادگیری زبان را شروع کنید! همه ما می‌دانیم که هر زبان زیبایی‌های خاص خودش را دارد اما بعضی از زبان‌ها در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی و شغلی نیز جایگاه شناخته‌شده‌ای دارند. با این حال هدف‌های اصلی ما از انتخاب و یادگیری یک زبان چیست؟ پاسخ شما هرچه که باشد، با یادگیری زبان فرانسه بسیاری از اهداف محقق خواهند شد.

ادامه مطلب …


راهنمای تحصیل در فرانسه دارای حق کپی رایت می باشد .