در صدد هستید در فرانسه تحصیل کنید. سفارت فرانسه بورسهای تحصیلی، بورسهای کارورزی و اقامت دوره های آموزشی زبان اعطا می نماید.
فراخوان جدید شامل بورسهای علمی رساله کوتوتل، بورسهای دکتری زبان و ادبیات فرانسه، بورسهای مستر علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق و بورسهای پوشش و بیمه اجتماعی است.

تقویم زمانی این بورسها یکی است:
• تحویل مدارک : ۱۵ آوریل ۲۰۱۲  ( آخرین مهلت )
• اعلام نتایج : ۱۵ ماه مه ۲۰۱۲
• تحویل و تکمیل پرونده های روادید و بورس : حدود ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲

توجه دواطلبان را به موارد زیر جلب می کنیم:
– پرونده های ناقص و پرونده هایی که بعد از مهلت مقرر تحویل شود، پذیرفته نخواهند شد.
– تنها پرونده دانشجویان مقیم در ایران پذیرفته می شود.
– هر دانشجو می تواند هم زمان یک پرونده رساله کوتوتل و بورس پوشش و بیمه اجتماعی را ارائه کند.
پرونده ها را می توان از طریق پست به نشانی زیر تحویل داد یا ارسال کرد :
سفارت فرانسه در ایران- خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴ – خانم زهره میربها

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با خانم میربها از طریق پست الکترونیکی [email protected] تماس بگیرید.

۱- بورسهای رساله کوتوتل Co-tutelle

رساله کوتوتل Co-tutelle بر اساس قرارداد منعقد شده میان دو دانشگاه ایرانی و فرانسوی که در آن پژوهش و تحقیق و نگارش یک رساله دکتری به گونه ای پیش بینی شده است که دانشجو مراحل تحقیق و نگارش را در ایران و فرانسه بگذراند تا دکترای فرانسوی و ایرانی خود را دریافت دارد.

شرایط لازم برای ارائه پرونده
– سن کمتر از ۳۵ سال
– ثبت نام در دوره تحقیق و نگارش رساله دکتری در یک دانشگاه ایرانی
– دارا بودن تسلط به زبان فرانسه به تایید استاد راهنمای فرانسوی
– تاریخ تحویل پرونده : ۱۵ آوریل ۲۰۱۲، برای سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳
– تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون بورسها : پایان آوریل
– آخرین مهلت تحویل پرونده کامل شده بورس و روادید : نیمه ماه ژوئن

مدارک لازم
– فتوکپی شناسنامه و مدارک دانشگاهی
– CV به زبان فرانسه یا به انگلیسی
– قرارداد بین دانشگاهی
– نامه موافقت استادان راهنمای ایرانی و فرانسوی
– انگیزه نامه به زبان فرانسوی یا انگلیسی که پروژه را شرح داده باشد
– موافقت پیش ثبت نام در دانشگاه فرانسوی

این بورس به دانشجوی جایگاه بورسیه دولت فرانسه را اعطا می کند و شامل موارد زیر می شود:
– یک سفر رفت و برگشت
– هزینه های ثبت نام دانشگاهی
– بیمه اجتماعی
– کمک هزینه زندگی به مبلغ ۷۶۷ یورو در ماه حداکثر برای مدت ۱۲ ماه در سه سال دوره رساله. بورس از اول اکتبر سال تحصیلی قابل محاسبه است.

۲- بورسهای مستر ۲ در علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم قضایی

این بورسها برای دانشجویان ایرانی دارای مدرک کارشناسی ارشد (معادل شش سال تحصیلی دانشگاهی در ایران) در رشته های مختلف علوم انسانی و حقوق و علوم قضایی است. هدف این دوره آماده شدن برای نگارش و تحقیق رساله دکتری به صورت کوتوتل در دانشگاه فرانسوی و دانشگاه ایرانی است.

شرایط پذیرش پرونده ها:
– سن کمتر از ۳۰ سال در زمان دریافت بورس
– دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد
– داشتن پذیرش مستر ۲ از یک دانشگاه فرانسوی
– تسلط به زبان فرانسه لازم برای رشته مورد نظر
– تاریخ تحویل پرونده : ۱۵ آوریل ۲۰۱۲، برای سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳
– تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون بورسها : پایان آوریل
– آخرین مهلت تحویل پرونده کامل شده بورس و روادید : نیمه ژوئن

مدارک لازم
– فتوکپی شناسنامه و مدارک دانشگاهی
– CV به زبان فرانسه
– انگیزه نامه که پروژه را شرح داده باشد
– قرارداد بین دانشگاهی
– توصیه نامه استادان راهنمای ایرانی و فرانسوی و موافقت ضمنی در خصوص راهنمایی یک رساله دکتری در پی این دوره مستر۲
– موافقت پیش ثبت نام دانشگاه فرانسوی

این بورس به دانشجوی جایگاه بورسیه دولت فرانسه را اعطا می کند و شامل موارد زیر می شود:
– یک سفر رفت و برگشت
– هزینه های ثبت نام دانشگاهی
– بیمه اجتماعی
– کمک هزینه زندگی به مبلغ ۷۶۷ یورو در ماه برای طول مدت سال تحصیلی (از سپتامبر یا اکتبر ۲۰۱۲ تا ژوئن ۲۰۱۲).

۳- بورس بیمه اجتماعی

این بورسها شامل موارد زیر می شوند:
– جایگاه بورسیه دولت فرانسه
– هزینه های ثبت نام دانشگاهی دولتی
– بیمه اجتماعی (بیمه بیماری)
– داشتن اولویت برای مسکن دانشگاهی

این بورسها برای دانشجویان کمتر از ۳۵ سال و کارآموزان است.
افراد زیر دارای اولویت هستند:
– دانشجویان یا کارآموزانی که موضوع تحقیق یا دوره کارآموزیشان در چارچوب یک موافقتنامه بین دانشگاهی، آموزشی یا مطالعاتی یا همکاری فنی قرار داشته باشد.

مدارک لازم
– CV به زبان فرانسه یا به انگلیسی
– انگیزه نامه به زبان فرانسه یا به انگلیسی
– پذیرش دانشگاه
– توصیه نامه استادان ایرانی و / یا فرانسوی

۴- بورسهای دکتری زبان و ادبیات فرانسه

۱- رشته ها:
– رشته های مربوط: ادبیات فرانسه یا ادبیات تطبیقی ایران و فرانسه، زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی (به ویژه آموزش زبان و ترجمه).
داوطلبان در چارچوب پروژه گسترش یک دانشگاه ابرانی به ویژه پروژه هایی که هدفشان تقویت رشته آموزش زبان است، با توجهی خاص بررسی خواهند شد. داوطلبان برای تحصیلات ادبی نیز مشروط به آن که پژوهشهای مورد نظر در نویسندگان مورد بررسی یا طرح مساله نوآوری داشته باشند، از این بورسها بهره می برند.

۲- توصیف بورس:
دو نوع بورس پیشنهاد می شوند.

الف- برای دانشجویان ایرانی که می خواهند در ایران و فرانسه به طور متناوب تحصیل نمایند.
بورس پیشنهادی از سه سال تحصیل ۱۵ ماه را پوشش خواهد داد (به طور متوسط یک نیمسال برای هر سال تحصیلی در نظر گرفته می شود ولی بورسیه می تواند درخواست نماید که تقسیم بندی این ۱۵ ماه بورس در طی سه سال به گونه دیگر انجام شود.)
داوطلبان باید از امکان کوتوتل (راهنمایی رساله دکتری توسط دو استاد در ایران و در فرانسه به صورت دانشجویی در دو دانشگاه درایران و در فرانسه) یا حد اقل کودیرکسیون (راهنمایی رساله دکتری توسط دو استاد در ایران و در فرانسه به صورت دانشجو در یک دانشگاه) که تحقیق بر روی رساله شان را در هر سال به صورت یک نیمسال (۵ ماه) در فرانسه و یک نیمسال در ایران برای ایشان میسر نماید.

ب- برای دانشجویانی که تمایل دارند دکتری خود را کاملاً در فرانسه بگذرانند و بخش عمده هزینه های خود را شخصاً بپردازند.
بورس پیشنهادی یک بورس پوشش اجتماعی که دوازده ماه در هر سال را برای مدت سه سال تحصیلی تحت پوشش قرار می دهد.
بورس پوشش اجتماعی هیچگونه پرداخت کمک هزینه یا هزینه سفر را شامل نمی شود. تنها هزینه های ثبت نام تحصیلی دانشجو و پوشش اجتماعی را در بر می گیرد. این بورس به دانشجو جایگاه بورسیه دولت فرانسه را اعطا می کند. این جایگاه معمولاً گرفتن یک مسکن دانشجویی (به هزینه شخصی وی) در شهرک و خوابگاه دانشجویی به او اعطا می کند.

چه کسی می تواند از این بورسها بهره بگیرد؟

۳- دانشجویان با تابعیت ایرانی، که به طور منظم در یک دانشگاه ایرانی ثبت نام کرده باشند یا مدرسان دانشگاهها چنانچه دارای مدرک دکترا نباشند.
داوطلبان باید دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط و دارای حداکثر سن ۳۵ سال در هنگام دریافت بورس باشند و بخواهند از ماه اکتبر ۲۰۱۲ در دوره دکتری در فرانسه ثبت نام نمایند.
پرونده دانشجویانی که در هنگام مهلت ارائه پرونده در حال تحصیل در فرانسه هستند، قابل دریافت نیستند.

۴- تکمیل و ارائه پرونده
پرونده درخواست بورس شامل مدارک زیر است:
– نامه پیش ثبت نام از یک دانشگاه فرانسوی
– نامه حمایت از طرف یک دانشگاه ایرانی به امضای رئیس گروه زبان فرانسه و مدیر روابط بین المللی دانشگاه : این تعهد دانشگاه ضروری است زیرا بورسها تنها شامل یک کمک به یک پروژه فردی نیست بلکه ابزار همکاری در خدمت دانشگاه ایرانی است. نامه حمایت به ویژه مشخص می کند که آیا دانشگاه می خواهد که پس از دریافت مدرک دکتری داوطلب را در گروه مدرسان خود بپذیرد.
– نامه های تبادل شده میان دانشگاهها یا استادان که نشان دهنده موافقت با کوتوتل (میان دو دانشگاه ) و یا کودیرکسیون (میان دو استاد) هستند.
– انگیزه ناه دانشجو به زبان فرانسه که به ویژه شامل موضوع رساله دکتری باشد. این نامه عامل تعیین کننده برای توضیح پروژه برای کمیسیون بورسها است.
– کپی مدرک شناسایی -شامل تاریخ تولد – و تصویر مدارک تحصیلی دانشجو. ترجمه به زبان فرانسه در این مرحله ضروری نیست. ترجمه از داوطلبانی خواسته خواهد شد که در نهایت برگزیده می شوند.

۵- زمان بندی : پرونده ها باید به سفارت فرانسه در ایران به نشانی سفارت فرانسه در ایران- خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴ برای خانم زهره میربها تا قبل از تاریخ ۱۵آوریل ۲۰۱۲ ،آخرین مهلت، ارسال شود. پرونده ها باید به این با پست ارسال شوند.

کمیسیون بورسها ابتدای ماه مه ۲۰۱۲ تشکیل خواهد شد.

۶- توجه داوطلبان را به این نکته جلب می نماییم که ضروری است که پرونده های کامل با رعایت مهلت ثبت نام ارسال شوند. بورسهای ارائه شده تعداد محدود هستند و پرونده های ناقص و یا ارائه شده بعد از مهلت ثبت نام مردود شناخته خواهند شد.
جهت اطلاعات بیشتر می توانید با خانم میربها از طریق پست الکترونیکی [email protected] تماس بگیرید.

آخرین مهلت: ۱۵ آوریل ۲۰۱۲