سفارت فرانسه بورسهای تحصیلی، بورسهای کارورزی و اقامت دوره های آموزشی زبان اعطا می نماید. فراخوان جدید شامل بورسهای علمی رساله کوتوتل، بورسهای دکتری زبان و ادبیات فرانسه، بورسهای مستر علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق و بورسهای پوشش و بیمه اجتماعی است.

تقویم زمانی این بورسها یکی است:
• تحویل مدارک : ۱۵ آوریل ۲۰۱۳  ( آخرین مهلت )
• اعلام نتایج : ۱۵ ماه مه ۲۰۱۳
• تحویل و تکمیل پرونده های روادید و بورس : حدود ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳

توجه دواطلبان را به موارد زیر جلب می کنیم:
– پرونده های ناقص و پرونده هایی که بعد از مهلت مقرر تحویل شود، پذیرفته نخواهند شد.
– تنها پرونده دانشجویان مقیم در ایران پذیرفته می شود.
– هر دانشجو می تواند هم زمان یک پرونده رساله کوتوتل و بورس پوشش و بیمه اجتماعی را ارائه کند.
پرونده ها را می توان از طریق پست به نشانی زیر تحویل داد یا ارسال کرد :
سفارت فرانسه در ایران- خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴ – خانم زهره میربها

بورس های پیشنهادی مقطع دکترا در رشته های :

• علوم پایه و مهندسی

• علوم انسانی و علوم اجتماعی

• زبان و ادبیات فرانسه

بورس های پیشنهادی مقطع مسترا در رشته های :

• علوم انسانی و علوم اجتماعی

آخرین مهلت تحویل پرونده : ۱۵ آوریل ۲۰۱۳ (۲۶ فروردین ۱۳۹۲)

پرونده ی درخواست بورس را می توانید از طریق پست یه نشانی زیر ارسال فرمایید:

سفارت فرانسه در ایران، خیابان نوفل لو شاتو پلاک ۶۴ خانم زهره میربها

توجه داوطلبان را به این نکته جلب می نماییم که ضروری است که پرونده های کامل با رعایت مهلت ثبت نام ارسال شوند. بورسهای ارائه شده تعداد محدود هستند و پرونده های ناقص و یا ارائه شده بعد از مهلت ثبت نام مردود شناخته خواهند شد.

برای اطلاع از شرایط بورس و دسترسی به فرم تقاضا پیوست های زیر را دانلود کنید :

بورس دکترا

بورس مستر

فرم تقاضای بورس : به زبان فرانسه ، به زبان انگلیسی

سوالات رایج

جهت کسب اطلاعات بیشتر با نشانی الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید :

[email protected]