دفتر فرهنگی سفارت فرانسه در تهران به تازگی آغاز پروسه ی ثبت نام و درخواست پذیرش در سال اول دانشگاههای فرانسه را اعلام کرده، این درخواست شامل پذیرش در سال اول دانشگاھھا (تمامی رشته ھا) و پذیرش در مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشته معماری در مدارس معماری برای سال آینده میلادی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ می باشد.

جھت انجام این کار فرد متقاضی بایستی در ۲ مرحله درخواست خود را به انجام برساند :

• مرحله اول : ارائه پرونده درخواست پذیرش به بخش فرھنگی سفارت فرانسه
• مرحله دوم : گذراندن آزمون زبان فرانسه TCF-DAP

توجه : ھر فرد تنھا میتواند یک پرونده تشکیل داده و برای فرستادن آن باید به بخش فرھنگی سفارت مراجعه نماید و امکان فرستادن مستقیم پرونده توسط متقاضی به موسسات آموزش عالی فرانسه برای این مقطع وجود ندارد.

پرونده پیش ثبت نام : افرادی که قصد دریافت پذیرش در رشته معماری(لیسانس و فوق لیسانس) را دارند بایستی پرونده ای با عنوان پرونده زرد را دریافت کنند. افرادی که قصد دریافت پذیرش در سال اول باقی رشته ھا را دارند بایستی پرونده ای با عنوان پرونده سفید را دریافت کنند.

نحوه دریافت پرونده ھای پیش پذیرش : پرونده ھای پیش ثبت نام ( سفید و زرد ) بر روی سایت ھای زیر قابل دریافت ھستند :

www.iran.campusfrance.org

www.ambafrance-teheran-culture.com

برای راحتی کار این پرونده ها در پایین این نوشته نیز قرار داده شده.
تاریخ و محل تحویل پرونده ھای  DAP :
۱۶،۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۹،۸ ژانویه  ۲۰۱۴
۲۶،۲۵،۲۴،۲۳،۲۲،۱۹،۱۸  دی ۱۳۹۲

توجه : وقت ملاقات جھت تحویل پرونده ھا در روز ثبت نام آزمون زبان داده خواھد شد.
 ثبت نام آزمون TCF-DAP
ساعت ثبت نام : ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶
۸ و ۹ دسامبر ( ۱۷ و ۱۸ آذر)
۸ دسامبر ( ۱۷ آذر):
۱۰ تا ۱۲ صبح /حرف اول نام خانوادگی  A تا G
۲ تا ۴ بعدازظھر/حرف اول نام خانوادگی H تا M

۹ دسامبر ( ۱۸ آذر):
۱۰ تا ۱۲ صبح /حرف اول نام خانوادگی N تا T
۲ تا ۴ بعدازظھر/حرف اول نام خانوادگی U تا Z

ھزینه ثبت نام : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان + ۷۰ یورو

مدارک جھت ثبت نام : دو قطعه عکس رنگی جدید (شش در چهار یا سه در چهار) ، کپی کارت ملی، کپی صفحه اول پاسپورت و یا در صورت نداشتن پاسپورت ترجمه رسمی شناسنامه

مکان ثبت نام : ساختمان شماره ۲ بخش فرھنگی سفارت فرانسه
بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک ۸

تاریخ آزمون زبان : دوشنبه۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ مصادف با دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۸ صبح

مصاحبه : ھمه افرادی که قصد ادامه تحصیل در سال اول دانشگاھھا و یا رشته معماری در مقاطع لیسانس وفوق لیسانس را دارند بایستی در روز تحویل مدارک به بخش فرھنگی ،مصاحبه ای را به زبان فرانسه در این محل بگذرانند.  این مصاحبه به منزله یک آزمون نیست و شامل پروسه TCF-DAP  نمیباشد. مصاحبه به صورت مستقل از امتحان برگزار میشود و نمره ای برای آن در نظر گرفته نمیشود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت پرونده ها، تاریخ ثبت نام آزمون زبان ، تاریخ تحویل پروندها و دانلود پرونده ها لطفا به ضمیمه های پی دی اف گردآوری شده در این فایل مراجعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی میتوانید با آدرس :
[email protected]
[email protected]
مکاتبه نمایید.

دفتر فرهنگی سفارت فرانسه در تهران