خوابگاههای دانشگاهی
مدیریت این خوابگاهها که معمولاً در شهرکهای دانشگاهی یا در شهر هستند به عهده مراکز فعالیتهای دانشگاهی و آموزشی CROUS است. این خوابگاهها شامل اتاقهای مبله حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمربع با دستشویی، دوش و ظرفشویی مشترک می باشند. ضمناً آشپزخانه و سالن مطالعه و سالن جلسات عمومی نیز در اختیار می باشد. بعضی از این خوابگاهها دارای خدمات ویژه مانند نظافت بخشهای عمومی، تعویض ملحفه ها ، نگهبانی دائمی و … متوسط اجاره این خوابگاهها بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ یورو در ماه است.

این مسکن ها بر حسب موازین اجتماعی اعطا می شوند. گرفتن اتاق در خوابگاه دانشجویی به خصوص در شهر پاریس بسیار مشکل است. زیرا که این خوابگاهها در واقع برای دانشجویان بورسیه و در درجه اول برای دانشجویان بورسیه دولت فرانسه در نظر گرفته شده اند.

خوابگاههای دانشجویی خصوصی
این خوابگاههای خصوصی به منظور استفاده دانشجویان در شهرهای بزرگ ایجاد شده است که در سالهای اخیر و به منظور جبران کمبود خوابگاههای دانشجویی توسعه یافته است. این خوابگاهها شامل سوییتهای مبله و مجهز (شامل آشپزخانه کوچک با ظرفشویی یا بدون آن، حمام، کابینت و …) و فضاهای عمومی شامل کافه تریا، سالن ویدئو و تلویزیون، سالن جلسات ، بخش تهیه فتوکپی و ماشینهای لباسشویی اتوماتیک … می باشد. اجاره این سوئیتها تابع مقررات رهن و اجاره بخش خصوصی بوده و با انعقاد قرارداد اجاره که شامل ودیعه نیز می باشد قابل اجرا است که این وجه ضمانت در پایان قرارداد در صورتی که شرایط مسکن هنگام تخلیه مانند روز اول تحویل باشد و آسیبی به مسکن نرسیده باشد به مستاجر مسترد می گردد.
در بعضی از این خوابگاهها در صورتی که قرارداد اجاره حداقل برای مدت یکسال باشد هزینه های برق و مالیات مسکن برعهده دانشجو است.
مبلغ اجاره نیز در پاریس بین ۵۹۰ تا ۶۸۶ و در دیگر شهرها بین ۴۰۰ تا ۶۸۶ یورو متغیر است.

مسکن شخصی
برای دانشجویان، این نوع اجاره مسکن (حتی به صورت یک اتاق یا یک سوئیت مبله) منوط به ارائه وثیقه ای از سوی والدین می باشد که ضامن پرداخت اجاره است. به طور کلی درآمد اعلام شده این مبلغ باید ۴ برابر اجاره بها باشد. هزینه هایی مانند پست، نگهبان، نظافت بخشهای عمومی که مجموعاً حدود ۵۰ یورو می شود، به اجاره بها نیز اضافه می گردد.
در آگهی های مسکن عبارت CC نشانگر این است که هزینه های شارژ در قیمت اجاره قید شده حساب شده است. در صورتی که این عبارت CC در آگهی های مسکن قید نشده بود مبلغ شارژ ماهانه را سوال نمایید.
مسکن مربوط به بخش خصوصی را می توان از طریق بنگاههای معاملات ملکی یا مستقیماً از طریق مالکین و آگهی آنها در روزنامه اجاره نمود.

اجاره مسکن از یک خانواده
یکی دیگر از راههای تهیه مسکن که بیشتر مناسب اقامتهای کوتاه مدت است، اجاره یک اتاق مبله در یک خانواده است. شکلهای مختلفی از این نوع اجاره وجود دارد مانند: با صبحانه، یا بامکان استفاده از آشپزخانه و …
در تمامی موارد، خواسته های مالکین می تواند متغیر باشد (وثیقه یا پیش پرداخت یک ماه اجاره) یا محدودیتهایی شامل دعوت دوستان، سرو صدا و… اجاره ماهانه نیز در پاریس بر حسب شکل اجاره می تواند بین ۸۰۰ تا ۱۰۵۰ یورو متغیر باشد. عموماً اجاره ماهانه در شهرستان نصف اجاره در پاریس است.

هتلها
سکونت در هتل با توجه به قیمت ۴۸ یورو برای هر شب فقط می تواند یک راه حل موقتی باشد. البته بعضی از هتلها برای اقامتهای یک ماهه یا بیشتر تعرفه های ارزانتری را اعمال می کنند.
بعضی مفاهیم کلیدی
اشتراک برق و گاز فرانسه EDF.GDF و خدمات مخابراتی:

اشتراکهای برق، گاز و مخابرات به نام افراد صادر می شود وبه همین منظور درخواستهای اشتراک باید به نام مستاجر باشد. این درخواستها پس از تحویل مسکن در دفاتر ذیربط مستقر در محل زندگی شما قابل ارائه است و در کمتر از یک هفته اشتراک شما وصل خواهد شد.

حق اشتراک برق: ۲۰/۴ یورو در ماه
حق اشتراک گاز: ۲ یورو در ماه
حق اشتراک تلفن: ۴۹/۱۰ یورو در ماه

اجاره نامه
قراردادی است که با موجر منعقد می گردد و طرفین آنرا امضا می کنند. مستاجر نسخه ای از اجاره نامه نگه می دارد که مدرک سکونت و مبلغ آن است.
-هزینه های تنظیم اجاره نامه به عهده مستاجر بوده و مدت اجاره، مبلغ اجاره، هزینه های شارژ، زمان اطلاع تخلیه، میزان وثیقه و شرایط تمدید اجاره در اجاره نامه قید می شود.

صندوق کمکهای خانوادگی
اداره درخواستها و پرداخت کمک هزینه مسکن، خانوادگی، تک والد، … را به عهده دارد.
نشانیهای لازم در شهرداری شهر یا منطقه سکونتتان موجود است.
www.caf.fr

وثیقه
برای اجاره مسکن، معمولاً وثیقه ای معادل ۳/۱ ارزش مسکن از سوی موجر به عنوان تضمین (عموماً از والدین) مطالبه می شود.

وجه الضمان
مبلغی است که به عنوان ضمانت از مستاجر هنگام عقد قرارداد اخذ می گردد و در پایان آن در صورتی که به مسکن مورد قرارداد خسارتی نرسیده باشد به مستاجر مسترد می شود.

قبض برق / تلفن
قبوض برق و تلفن هر دوماه یکبار شامل حق اشتراک و مبلغ میزان مصرف ارسال می شود این قبوض را نزد خود نگهدارید زیرا این قبوض مدرک سکونت و نشانی شما هستند.

مالیات مسکن
هرموجر یا مستاجری در تاریخ اول ژانویه هر سال باید مالیات مسکن خود را بپردازد. مبلغ این مالیات بستگی به محل سکونت شما داشته و می تواند تا بیش از ۲ ماه اجاره بها افزایش یابد.
این مالیات که به منظور تامین بودجه شهر دریافت می شود یک سال کامل را در بر می گیرد.
اظهارنامه های مالیاتی حدود ۱۵ اکتبر ارسال می شوند و مالیات را باید قبل از ۱۵ دسامبر پرداخت نمود..

اعلام قبلی مبنی بر تخلیه مسکن (مورد اجاره)
عبارت از حداقل مدت زمانی است که مستاجر باید تصمیم خود درباره تخلیه مورد اجاره را به موجر اعلام نماید.ه این موضوع در اجاره نامه قید شده است. غالباً این زمان ۳ ماه است و می توان با مذاکره آن را به یک ماه تقلیل داد (مانند معرفی مستاجر جانشین).
عدم رعایت این امر از سوی مستاجر،‌ حتی اگر مورد اجاره را تخلیه نموده باشد، او را موظف به پرداخت مبلغ کرایه تا پایان قرارداد می نماید

رسید پرداخت اجاره بها
پس از پرداخت هرماه از اجاره، موجر رسید پرداختی به مستاجر ارائه می کند. این رسید مدرک سکونت در مراحل اداری است.

کمکهای مسکن
هر دانشجوی خارجی می تواند از امکانات کمک اجتماعی مسکن ALS تحت شرایط زیر بهره مند گردد:

– داشتن یک مجوز اقامت معتبر
– سکونت در منطقه ای که بیش از ۱۰۰۰۰۰ سکنه دارد.
– درآمد فرد بیش تر از سقف لازم درآمد برای درخواست کمک نباشد.
– مساحت مسکن نباید کمتر از ۹ مترمربع برای یک نفر تنها نباشد و ضمناً دارای سیستم گرمایش، انشعاب آب و دستشویی (حتی روی پاگرد) باشد.
درخواست مورد نظر باید به صندوق کمکهای خانوادگی محل سکونت ارائه شود.
مبلغ آن می تواند تا ۵۰% اجاره شما با سقف ۱۶۳ یورو در پاریس و ۱۴۰ یورو در شهرستانها باشد به محض استقرار در مسکن این درخواست را ارئه کنید.

برگرفته از سایت دفتر فرهنگی سفارت فرانسه در تهران