فرم درخواست بررسی پرونده

سایت اتود فرانس از سال گذشته شروع به اقدام برای پذیرش تحصیلی در دوره های تکمیلی دکترا، پست دکترا، تخصص و فرصت مطالعاتی ویژه ی اساتید، محققان و پزشکان ایرانی می کند، برای بررسی پرونده ی شما و شروع اقدامات اولیه فرم زیر را آماده کرده ایم که با پر کردن و فرستادن آن برای ما، دوره های پیشنهادی و مناسب براساس پرونده ی شما را ارسال می کنیم.

  نام و نام خانوادگی

  آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

  تلفن تماس (همراه کد شهر مثل: 00982122653255 یا 009891228459857)

  آخرین مدرک تحصیلی

  دانشگاه (یا مدرسه) محل تحصیل

  شغل فعلی- محل

  وضعیت سربازی

  درخواست پذیرش تحصیلی در چه مقطع و رشته ای را دارید؟

  آخرین مدرک زبان فرانسه

  آخرین مدرک زبان انگلیسی

  رزومه فارسی خود را در اینجا ضمیمه کنید (فرمت نوشتاری).

  رزومه فرانسوی خود را در اینجا ضمیمه کنید (در صورتی که ندارید، نسخه ی فارسی یا انگلیسی را در اینجا قرار دهید).

  رزومه انگلیسی خود را در اینجا ضمیمه کنید.

  اگر مطلب خاصی دارید در اینجا بنویسید.