وثیقه برای تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و همچنین وثیقه دانشجویانی که بصورت موقت از کشور خارج می شوند …

دانشجویانی که برای تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری از طریق وزارت علوم و در راستای قانون اعزام دانشجو به خارج , به سازمان وظیفه عمومی ناجا معرفی می شوند می توانند علاوه بر وثیقه نقدی یا چک تضمینی , با سپردن وثیقه ملکی نیز معافیت تحصیلی اخذ نمایند.

وثیقه ضمانت دانشجویانی که به صورت موقت برای ارائه مقاله , فرصت های مطالعاتی , شرکت در المپیادها و سایر سفر های علمی برابر ضوابط از کشور خارج می شوند از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال کاهش یافته و از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۸۷ در سازمان وظیفه عمومی ناجا عملیاتی گردیده است.

سازمان نظام وظیفه