دوستان زحمتکش بخش نمایندگی علمی ایران در فرانسه به خصوص آقای دکتر عبداللهی سرپرست این نمایندگی، به تازگی جزوه ای بسیار کامل و بی نقض در مورد تحصیل در فرانسه تهیه کرده اند که نتیجه ی زحمات این عزیزان در طی چندین سال می باشد. هم اکنون این جزوه به صورت شش قسمت جداگانه در اختیار شما قرار می گیرد که لازم است با حوصله مطالعه فرمایید.

توصیه می کنم حتما این جزوه را چاپ کرده و به دوستان خود نیز پیشنهاد بدهید. مقدمه ی که دوستان نمایندگی در ابتدا بیان کرده اند :

زندگی در کشوری با فرهنگ و بویژه زبان متفاوت، همیشه با مشکلاتی همراه بوده و تحصیل در آن کشور با زبان و سیستمی بیگانه، بر این مشکلات می افزاید. این مسائل در بدو ورود دانشجو به فرانسه دو چندان است. ازاینرو وجود مرجعی که بتواند اطلاعات کاربردی اولیه را در اختیار دانشجو قرار دهد، می تواند زندگی و تحصیل در فرانسه را ساده تر نموده و از بروز بسیاری ز مشکلات احتمالی بکاهد.

قوانین، شرایط و مشخصات در ایالت ها، شهرها، دانشگاه ها، دانشکده ها و حتی موسسات مختلف یک دانشگاه متفاوت است و لذا ارائه اطلاعاتی که همه شهرها و دانشگاه های فرانسه را دربرگیرد، امری مشکل بود، هرچند سعی شده تا حد امکان کلیه اطلاعات ضروری ارائه گردد و امید است پیشنهادات سازنده صاحبنظران قدمی باشد در جهت رفع کاستی ها و تکمیل اطلاعات ارائه شده.

بخش نخست : اطلاعات مقدماتی برای ادامه تحصیل در فرانسه

بخش دوم : اقدامات ضروری پیش از سفر

بخش سوم : ورود به فرانسه و اقدامات اولیه

بخش چهارم : دوران تحصیل در فرانسه

بخش پنجم : اطلاعات کاربردی برخی شهرهای اصلی فرانسه

بخش ششم : بازگشت به ایران و پیوست ها

دانلود جزوه ی کامل (شش بخش) راهنمای تحصیل در فرانسه شامل ۲۶۷ صفحه

لینک مستقیم  کمکی