جهت درخواست پذیرش در مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشته معماری در مدارس معماری، متقاضی بایستی در ۲ مرحله درخواست خود را به انجام برساند:

مرحله اول: ارائه پرونده درخواست پذیرش به بخش فرهنگی سفارت فرانسه

مرحله دوم: گذراندن آزمون زبان فرانسه TCF-DAP

توجه : برای فرستادن آن باید به دفتر کامپوس فرانس مراجعه نمایید و امکان فرستادن مستقیم پرونده توسط متقاضی به موسسات آموزش عالی فرانسه وجود ندارد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت پرونده ها، تاریخ ثبت نام آزمون زبان ، تاریخ تحویل پروندها و دانلود پرونده ها لطفا به فایل های پی دی اف ضمیمه شده مراجعه نمایید.

توجه : لطفا عناوین رشته ها و شهرها بر روی سایت رسمی دانشگاهها بررسی شود تا از وجود رشته مورد نظر در آن دانشگاه اطمینان حاصل شود.