آزمون‌های زبان فرانسه

آزمون‌های زبان فرانسه سطح زبانی داوطلبان را به صورت مقطعی مشخص می‌کنند. نتایج به دست آمده در این آزمون‌ها معیار سنجش مهارت‌های زبانی است و حداکثر تا دو سال اعتبار دارند.

  • TCF (Test de connaissance du français)

آزمون «TCF» سطح زبان فرانسه عمومی داوطلبان را مشخص می‌کند. همه زبان‌آموزان، چه کسانی که هدف‌های شخصی دارند و چه کسانی که اهداف شغلی یا تحصیلی را دنبال می‌کنند، می‌توانند از طریق آزمون «TCF»  مهارت‌های زبانی‌ خود را ارزیابی کنند. این آزمون تحت نظارت وزارت‌خانه‌های آموزش ملی، تحصیلات تکمیلی و تحقیقات فرانسه برگزار می‌شود و مهارت‌های زبانی داوطلبان را بر اساس سطح‌بندی زبانی مرجع مشترک اروپا (CECRL) می‌سنجد. آزمون «TCF» از سه بخش امتحانی اصلی (درک شفاهی، تسلط بر ساختار زبان و درک نوشتاری) و دو بخش تکمیلی (بیان شفاهی و کتبی) تشکیل شده است. نتایج این آزمون تا دو سال اعتبار دارند.

کسانی که قصد دارند تحصیلات تکمیلی خود را از ابتدای مقطع لیسانس در فرانسه ادامه بدهند و یا در یکی از مدارس معماری ثبت‌نام کنند، در صورتی که دارای مدرک «DELF B2» یا «DALF» نباشند باید در آزمونی که مختص درخواست پذیرش اولیه (TCF-DAP) است، شرکت کنند. این آزمون، تنها آزمون رسمی مورد تایید مجمع ریاست‌های دانشگاهی فرانسه (CPU) است.

  • TEF (Test d’évaluation du français)

آزمون «TEF» تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنعتی پاریس (CCI) برگزار می‌شود. این آزمون بر اساس استانداردهای  «CECRL» و سطح‌بندی زبانی کانادا، مهارت‌های زبان عمومی داوطلبان را ارزیابی می‌کند. آزمون «TEF» از یک سری بخش‌های امتحانی (درک نوشتاری، درک شفاهی، واژگان و ساختار زبانی) در قالب پرسشنامه‌های چندگزینه‌ای و دو بخش امتحانی تشریحی (بیان شفاهی و کتبی) تشکیل شده است. مدت اعتبار آزمون «TEF» به نهادهای پذیرنده آن واگذار شده است. به عنوان مثال، نتایج این آزمون برای اتاق بازرگانی و صنعتی پاریس به مدت یک سال اعتبار دارد.

آزمون «TEF» از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مورد تایید است:

  • وزارت آموزش عالی و تحقیقات فرانسه
  • وزارت داخلی، فرا دریایی و گروه‌های منطقه‌ای و مهاجرتی فرانسه
  • دولت فدرال کانادا (شهروندی و مهاجرت کانادا): برای ارزیابی زبانی داوطلبانی که می‌خواهند از طریق مهاجرت شغلی، اقامت کانادا را کسب کنند.
  • وزارت مهاجرت و مجامع فرهنگی ایالت کبک کانادا: این مدرک در روند امور مهاجرت به کبک قابل استفاده است.
  • دیگر شرکت‌ها و موسسات آموزشی فرانسه‌زبان

با ما همراه باشید تا در مقاله بعدی مدارک ارزیابی زبان فرانسه را با هم بررسی کنیم.