a
برنادت دختری از روستاهای فرانسه و از خانواده‌ای فقیر بود که مدعی شد مریم مادر مسیح را میبیند و با او گفتگو می‌کند. عده‌ای به او ایمان آورده و عده‌ای دیگر او را دروغگو خواندند ولی حرف‌های برنادت که از طرف مریم مقدس بیان می‌کرد و به همه مردم روی زمین پیام‌های خوب زیستن را ابلاغ می‌نمود حتی اسقف کلیسای آن جا را نیز بر آن داشت تا به برنادت ایمان آورد.

برنادت در طول زندگیش معجزات بسیاری از جمله شفای بیماران لاعلاج انجام داد و سرانجام در سال ۱۸۷۹درگذشت. و حالا پس از ۱۳۰ سال مقامات کلیسایی که وی در آنجا دفن شده بود بدن او را بیرون آوردند و دیدند که جنازه‌اش نپوسیده است و این محل امروز محل زیارت مسیحیان شده است.

جنازه این خانم روحانی در حال حاضر در کلیسای St. Gildard در Nevers فرانسه نگهداری میشه که در سال ۱۸۷۹ فوت کرد.

c
نام وی Sister Marie Bernard بود .بعد از سه بار کالبد شکافی و نمونه برداری از اجزای بدن او (آخرین بار ۱۹۲۵) محققان و پزشکان گفتند که علت ماندگاری بدن او و سالم ماندن کلیه اجزای بدنش (ماهیچه ها -اسکلت -و اجزای داخلی بدن) نوعی نمک کلسیم و نیز نوعی کپک هست که مانند لایه ای کل بدن او را پوشانده بود و با اینکه جنازه بار اول (۱۹۰۹) توسط راهبه ها شسته شده و لباسهایش تعویض شده باز هم که آخرین کالبد شکافی انجام شد جنازه سالم ماند ه بود و هیچ نوع اثری از بوی بد یا پوسیدگی مشاهده نشد.

b
آخرین گزارشی که در مورد آن نوشته شده این پدیده را امری غیر عادی ذکر کردند.