j

نشریه فرانسوی «کلوزر» نوشت که «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور این کشور با یکی از هنرپیشه های زن این کشور به نام «ژولی گایه» رابطه دارد و این نشریه در این زمینه تصاویری نیز در اختیار دارد. پایگاه اینترنتی کلوزر در نسخه ای قابل چاپ در ۷ صفحه موضوع ارتباط رئیس جمهور ۵۹ ساله و تصاویر وی با گایه پرداخته است.

o

گایه که هم در سینما و هم در تلویزیون فعالیت است و ۲ فرزند دارد، در سال ۲۰۱۲ در یکی از تبلیغات ریاست جمهوری اولاند حاضر شد و در ماه مارس در پی انتشار شایعاتی درباره خود و اولاند شکایتی تسلیم مقامات قضایی کرد. زمانی که تریویلر همسر اولاند خبر مجله کلوز درمورد خیانت شریک زندگی اش را شنید ، با عصبانیت یکی از صندلی های قدیمی و آنتیک کاخ ورسای را به طرفی پرتاب کرد و در هم شکست . بعد از آن او به مدت ۸ روز در یک بیمارستان عمومی بستری بود و بدون اینکه کسی به ملاقاتش برود ، به ورسای بازگشت . اولاند با یک تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسه خبر جداشدنش از تریویلر را اعلام رسمی کرد ولی به عقیده رسانه های فرانسوی ، این کار اولاند تحقیر شریک زندیگ اش بوده است . بلافاصله بعد از این خبر توئیت رسمی بانوی اول در کاح ریاست جمهوری فرانسه حذف شده و صفحه رسمی او در اینترنت نیز تعطیل شده است . با این حال والری تریویلر قصد دارد همچنان در فضای سیاسی فرانسه باقی بماند . به همین دلیل سفر خود برایاقدامات خیریه به هندوستان را لغو نکرد و در آخرین اقدام ، با لیموزین و گارد امنیتی کاخ ریاست جمهوری به فرودگاه شارل دو گل فرانسه رفت.