۲۷ مارس ۲۰۱۴ گزارشی به اورژانس محلی در شهری واقع در چین رسید که مردی مدت چندین ساعت بین دو دیوار گیر کرده و با مرگ دسته پنجه نرم می کند. گزارش حاکی از آن است که این مرد به مقدار زیادی مشروبات الکلی مصرف کرده و تعادل خود را کاملا از دست داده! مرد چینی با تلاش آتش نشانان و بعد از ۲۰ دقیقه، نجات پیدا کرده و راهی بیمارستان شد.