دوستان زحمتکش بخش نمایندگی علمی ایران در فرانسه، جزوه ای بسیار کامل و بی نقض در مورد تحصیل در آلمان تهیه کرده اند که نتیجه ی زحمات این عزیزان در طی چندین سال می باشد. هم اکنون این جزوه در اختیار شما قرار می گیرد که لازم است با حوصله مطالعه فرمایید.

توصیه می کنم حتما این جزوه را چاپ کرده و به دوستان خود نیز پیشنهاد بدهید.

 بخش نخست: اطلاعات مقدماتی برای ادامه تحصیل در آلمان

بخش دوم: اقدامات ضروری پیش از سفر

بخش سوم : ورود به آلمان و اقدامات اولیه

بخش چهارم : دوران تحصیل درآلمان

بخش پنجم: اطلاعات کاربردی شهرهای آلمان

بخش ششم : بازگشت به ایران

بخش هفتم : پیوست ها و ضمائم

 

دانلود جزوه ی کامل (هفت بخش) راهنمای تحصیل در آلمان شامل ۱۶۶ صفحه

لینک مستقیم ، لینک کمکی