دوستان زحمتکش بخش نمایندگی علمی ایران در فرانسه به خصوص آقای دکتر عبداللهی سرپرست این نمایندگی، جزوه ای بسیار کامل و بی نقض در مورد تحصیل در بلژیک تهیه کرده اند که نتیجه ی زحمات این عزیزان در طی چندین سال می باشد. هم اکنون این جزوه در اختیار شما قرار می گیرد که لازم است با حوصله مطالعه فرمایید.

توصیه می کنم حتما این جزوه را چاپ کرده و به دوستان خود نیز پیشنهاد بدهید.

این جزوه شامل هفت بخش می باشد:

بخش نخست: اطلاعات مقدماتی برای ادامه تحصیل در بلژیک

بخش دوم: اقدامات ضروری پیش از سفر

بخش سوم: ورود به بلژیک و اقدامات اولیه

بخش چهارم: دوران تحصیل در بلژیک

بخش پنجم : اطلاعات کاربردی شهرهای بلژیک

بخش ششم: بازگشت به ایران

بخش هفتم : پیوست ها و ضمائم

دانلود جزوه ی کامل (هفت بخش) راهنمای تحصیل در بلژیک شامل ۲۰۵ صفحه

لینک مستقیم  کمکی