در شهری که من زندگی‌ می‌کنم ایرانی‌ کم هست.. خیلی‌ بشه ۷ یا ۸ نفر .. هر جا که میرم چه تو دانشگاه چه تو آزمایشگاه همه فکر می‌کنن که ‏من یا مراکشی‌ هستم یا ترک . آخه ازم میپرسند که تو مراکشی‌ نیستی‌ ؟ یا اینکه ترک نیستی‌ ؟ !!

‏‏یعنی‌ تو کف مندیم یکی‌ به ما جز این ۲ تا یه کشور دیگه بگه.. تا یه دفعه تو ایستگاه اتوبوس بودم ۲ نفر نزدیک من بودن و داشتن باهم پچ پچ ‏میکردن.. یکیشون اومد جلو گفت ببخشید شما ایتالیایی‌ هستی‌ ؟ گفتم نه .. گفت کجایی‌ هستی‌.. گفتم حدس بزنید.. همهٔ کشورها رو گفتن جز ایران‏..

آخر سر بهش گفتم یه کشور که تاریخش خیلی‌ قدیمیه. گفت مصر ؟ یونان ؟ چین ؟ هند ؟ با خودم گفتم ای گند بزنن به این تبلیغات ضد ‏ایران..

کشوری که اولین و بزرگ ترین امپراتوری در تاریخ رو داشته اینجوری ناشناخته مونده برای اینها.. بعد بهشون گفتم برای کتاب تاریختون ‏خیلی‌ متاسفم که از ایران اونجور که در شان اون باشه اسمی‌ نبرده .. گفتن آهان ایران !!!!

بعد گفت، بله زیاد چیزی ننوشته.. بعد یه دفعه گفت ‏راستی‌ چرا بمب اتمی‌ میسازید !!! ‏‏دیگه منم ۲ ساعت براشون توضیح دادم که چی‌ به چیه و اینها همه تبلیغات غرب بر ضد ایران هست.. وگفت میدونیم که اخبار همیشه دروغ ‏تحویل غربیها میده.. اینجا ذهنیت خوبی‌ نسبت به مسلمانان ندارند..

‏‏ولی‌ یه چیز خیلی‌ جالب . اونم اینکه به هر کی‌ میگم ایرانی‌ هستم مثل اینکه به یکی‌ برق ۳ فاز وصل کنن ۲ متر از جاش میپره.. سریع هم میگن ‏اوه لا لا ایران !!! احمدی نژاد !!! ‏بعضی‌ ها که دیگه خیلی‌ خودمونی میشن .. میگن اوه اوه محمود دوست من !!!