بهترین شهر فرانسه از نظر نبود ترافیک شهری، شهر روآن و بد ترین شهر پاریس می باشد. در این زمینه به ترتیب شهرهای بوردو، گرونوبل، لیل و مارسی شلوغ‌ترین شهرها از نظر ترافیک می‌باشند.

از نظر کیفیت هوا شهر ولانسین تمیزترین هوا را دارا می باشد. در این شهر فقط ‌٣٨ روز از سال ‌٢٠٠۵ هوا دارای کیفیت متوسط و بد بوده است و سایر روزها کیفیت هوا بسیار خوب بوده است.

بر عکس در میان ‌٢۵ شهر بزرگ و متوسط فرانسه تولون با ‌٢٠۶ روز هوای آلوده در سال ‌٢٠٠۵ آلوده ترین شهر شناخته شده است. در پاریس ‌۵۵ روز از سال گذشته کیفیت هوا متوسط و بد بوده است و سایر روزها هوای پایتخت پاک و تمیز بوده است.

آفتابی ترین شهر فرانسه شهر مارسی در جنوب و کم آفتابی ترین شهر، روآن در شمال می‌باشد.

ساکنین شهر کن که همه ساله میزبان فستیوال مشهوری به همین نام هستند بیش از مردم سایر شهرهای فرانسه به سینما می روند و باز در میان ‌٢۵ شهر مورد ارزیابی قرار گرفته اهالی ولانسین کمترین سینما روها شناخته شده اند. در این زمینه پاریسی ها رتبه دهم را دارا می‌باشند.

بیشترین تعداد موزه در شهر پاریس می باشد. پایتخت فرانسه دارای ‌۵۴ موزه مورد حمایت دولت می باشد. شهرهای ولانسین و متز هر کدام با یک موزه در انتهای لیست این مقایسه قرار دارند. از سوی دیگر شهرهای مارسی با ‌٢١ موزه و لیون و نیس هر کدام با ‌١٢ موزه در ردیف بعدی شهرهای پر موزه محسوب می شوند.

از حیث وقوع جرم و بزهکاری شهر کلرمون فران، امن ترین و آرام ترین شهر فرانسه می‌باشد. در این شهر از میان هر ‌١٠٠٠ نفر ‌۶٩ نفر دست به کار خلاف می زنند. بدترین شهر از این نظر شهر نیس فرانسه بدلیل بافت توریستی آن می باشد. در نیس از هر هزار نفر ‌١٢٧ خلافکار می باشند. در پاریس از هر هزار نفر ‌١١٩ نفر بزهکار می باشند و این شهر در میان رتبه بندی ‌٢۵ شهر از این جهت رتبه ‌٢٢ را دارا می باشد. شهرهای مونپولیه و مارسی دو شهری هستند که بیش از پاریس مجرم دارند.

از نظر فراوانی پزشک و دسترسی شهروندان به طبیب، مونپولیه مقام اول را دارا می باشد. در این شهر از برای هر هزار نفر ‌۶ پزشک وجود دارد و این در حالی است که در شهر لانس برای هر هزار نفر فقط دو پزشک وجود دارد. پاریس بطور متوسط با چهار پزشک برای هر هزار نفر رتبه ‌١۴ را در میان ‌٢۵ شهر بررسی شده دارا می باشد.

ارزانترین شهر در فرانسه از نظر کرایه و خرید آپارتمان شهر سنت اتین می باشد. در این شهر بطور متوسط کرایه هر متر مربع آپارتمان ‌۵/۶ یورو می باشد. پاریس گرانترین شهر از نظر کرایه آپارتمان در فرانسه می باشد . در این شهر کرایه هر متر مربع آپراتمان بطور متوسط ‌۶/٢١ یورو می باشد.

قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان در سنت اتین ‌١٠۵٠ یورو می باشد در حالیکه این رقم در پاریس ‌۵٨١۵ یورو می باشد. بعد از پاریس، شهرهای نیس، مونپولیه، مارسی و گرنوبل به ترتیب در خصوص اجاره آپارتمان گرانترین شهرها می باشند. در زمینه خرید آپارتمان بعد از پاریس نیس ، مارسی ، لیون و تولون به ترتیب از شهرهای گران می باشند.

از نظر درآمد ، پاریسی ها با درآمد سرانه ای معادل ‌٣٨٨٠٨ یورو در سال پولدارترین فرانسویها محسوب می باشد. با نگاهی به لیست مقایسه اهالی سایر شهرها ، اهالی کلرمون فران با درآمدی معادل ‌٢٢٢١۴ یورو در سال کمترین در آمد را به نسبت ساکنین سایر شهرهای فرانسه دارا می باشند. بعد از پاریس، اهالی لیون با ‌٢۶۶٢۶ یورو و ساکنین بوردو با ‌٢۶۵٧٠ و ساکنین نانت با ‌٢۶٣٨۵ یورو در سال پولدارترین ها هستند. بعد از کلرمون فران ساکنین شهرهای سنت اتین با ‌٢٢۵٩١ یورو و اهالی شهر لیل با ‌٢٢٧۵١ در آمد سالانه به ترتیب کم در آمد ترین فرانسویها می باشند.

این بررسی آماری در سال ‌٢٠٠۵ همچنین حکایت از آن دارد که بیشترین تأسیس شرکت در شهر پاریس انجام شده است. پاریس در سال گذشته میلادی شاهد تأسیس ‌٢۴١١٨ شرکت بوده است . در انتهای لیست مقایسه‌ای، شهر ولانسین با تأسیس ‌١۶٣ شرکت کمترین رونق اقتصادی را از جهت دارا بوده است. شهرهای مارسی با ‌۴٨۵٠ شرکت ، لیون با ‌٢۶۴٩ شرکت تأسیس شده بعد از پاریس بیشترین رونق اقتصادی را شاهد بوده اند.

با بررسی مقایسه ای آمار بیکاران در فرانسه، شهر رن دارای کمترین نرخ بیکاری در میان شهرهای فرانسه می باشد. بیشترین بیکاران به ترتیب در شهرهای ولانسین، مارسی، مونپولیه و ولانس هستند.

این آمار با همکاری اداره مالیات، هواشناسی و وزارت کشور فرانسه تهیه شده است.