امروز بهمون خبر دادند که امتحانات به علت تعطیلی موقت دانشگاه ، به ماه ژانویه منتقل شد ، الان دانشگاه ما وارد چهارمین هفته تعطیلیش شد ، معلوم نیست کی تموم میشه ، نوت بوکم هم الان مثل اسب کار میکنه ، نمیدونم یه دفعه درست شد ، حالا چشمش نزنید باز ما رو از کار و زندگی بندازه !

این هفته اینجا خیلی سرد شده و رفت و آمد به دانشگاه کمی استخوون سوزه ، هوا هم تا ساعت ۹ صبح تاریکه ، خیلی حال گیریه

در پناه حق