سازمان مستقر در شهر پاریس آماده ارایه خدمات و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه های : جستجوی مسکن در پاریس، مراحل اداری، دریافت کارت اقامت، جستجوی کار، ارتقا و بهبود زبان فرانسه، فعالیتهای تفریحی و … میباشد.  شایان توجه است که همکاران این بخش با زبانهای خارجی متعددی آشنا هستند که اغلب از میان دانشجویان خارجی مقیم پاریس انتخاب میشوند.

saee-2012

توجه داشته باشید که در فرانسه، هیچ تفاوتی میان دانشجویان خارجی و دانشجویان فرانسوی اعمال نمی شود : انتظارات، امکانات و مدارک اعطا شده یکسان می باشند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت این مجموعه مراجعه نمایید.

دوستان دانشجویی که به زودی برای تحصیل عازم پاریس می شوند، حتما این مطلب رو هم بخونند.