در فرانسه، پزشکی آزاد است و هرکس می تواند پزشک خود را انتخاب نماید. معهذا به شما توصیه می شود تا از پزشکانی که با بیمه تامین اجتماعی قرارداد دارند و تعرفه های ثابت تامین اجتماعی را به کار می بندند مراجعه نمایید. این تعرفه برای پزشکان عمومی ۲۰ یورو و برای پزشکان متخصص حداقل ۲۴ یورو می باشد. ٧٠ درصد این مبلغ مسترد می گردد.
ویزیتهای پزشکی که در خانه انجام می شود، ویزیتهای آخرهفته (تعطیلات) و ویزیت روزهای خاص تعطیل گرانتر است.

دستور پزشک نسخه تجویز دارو یا دستور انجام آزمایش است که باید به داروخانه و یا به آزمایشگاه ارائه گردد. برگه بیماری سندی است که نشانگر هزینه هایی است که شما متحمل شده اید مانند ویزیت پزشک، داروهای تجویز شده، آزمایشات و ارائه آن همراه با کپی نسخه (دستور پزشک) به مرکز بیمه امکان استرداد هزینه هایی پرداختی از سوی بیمه را به شما فراهم می کند.

سیستم carte vitale از سال ۲۰۰۰ ایجاد شد. این کارت که به صورت رایگان به همه بیمه شدگان اجتماعی تعلق می گیرد، این امکان را برای پزشک یا داروساز فراهم می کند تا به هنگام ویزیت و به روش الکترونیک درخواست استرداد هزینه ها را ثبت نمایند. به این ترتیب نیازی به ارسال برگه بیماری نبوده و استرداد هزینه ها سریعتر انجام می شود.

در فرانسه انواع مختلفی از واحدهای بیمارستانی وجود دارند که از نظر مراقبتهای پزشکی با یکدیگر تفاوتی نداشته و تفاوت آنها فقط به نحوه استرداد هزینه ها بر مبنای جایگاه آنها می باشد. این بیمارستان ها عبارتند از بیمارستانهای دولتی یا کلینیکهای خصوصی طرف قرارداد با بیمه با ۸۰% استرداد هزینه ها و کلینیک های خصوصی که با بیمه قراداد نداشته و ۱۰% هزینه ها را مسترد می نمایند.
در هر بیمارستانی یک واحد فوریتهای پزشکی بصورت شبانه روزی فعال است.

بیمارستان ابن سینا – پاریس

در بیمارستانها پرداخت سهم بیمار از تعرفه پرداخت گردد. هزینه بستری چه در بیمارستان های عمومی و چه در کلینیک های خصوصی به ازای هر روز ۱۱ یورو است که باید توسط بیمار پرداخت گردد. که این هزینه در صورتی قابل استرداد است که بیمار تحت پوشش بیمه تکمیلی باشد. اگر شما بیمه تکمیلی نشده باشید، هزینه مراقبتهای چشم پزشکی و دندانپزشکی به سختی مسترد می شود. در واحدهای آموزشی پزشکی مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزشی می توان از خدمات درمانی رایگان که توسط دانشجویان سال آخر این موسسات انجام می گیرد، استفاده کرد.
برای دسترسی به لیست مراکز رایگان واکسیناسیون اجباری و مراکز پیشگیری می توانید به شهرداری شهر خود مراجعه نمایید.

انحصار فروش دارو در فرانسه در اختیار داروخانه ها است که با ارائه نسخه پزشک انجام می گیرد. ساعت کار داروخانه ها از ۹ صبح تا ۷ شب و بعضاً تا ۱۱ شب می باشد. روزهای یکشنبه، دوشنبه صبح و روزهای تعطیل داروخانه ها تعطیل می باشد.اما داروخانه کشیک در نظر گرفته می شود. داروساز دارای گواهی دکترای داروسازی و همچنین عضو نظام ملی داروسازان است. داروسازمی تواند مشاوره دارویی به شما را ارایه نماید.

لیست پزشکان و داروخانه های کشیک شبانه در داروخانه ها و نشریات محلی درج می شود.
خدمات اورژانس و آمبولانسSAMU : شماره تلفن ۱۵
برای برقراری تماس با این مراکز از طریق تلفن همراه شماره ۱۱۲