TCF آزمون آشنایی با زبان فرانسه یکی ازآزمونهای رسمی زبان فرانسه عمومی و معادل تافل زبان انگلیسی است و نشانگر سطح آشنایی با زبان فرانسه به طور ساده، مطمئن و به خصوص بسیار سریع است. ارزیابی تمامی سطوح آشنایی با زبان فرانسه از سطح مقدماتی تا سطوح پیشرفته را همانگونه که شورای اروپا تعریف نموده است، ممکن می سازد. این ارزیابی تنها دو سال معتبر است.

مرکز بین المللی مطالعات آموزشی CIEP به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش ملی، آزمون را طراحی، تصحیح و ارزشیابی می کند. آزمون آشنایی با زبان فرانسهدارای ٣ آزمون اجباری درک مفهوم شفاهی، درکمتون نوشتاری، تسلط به ساختارهای زبان است ( یک ساعت و نیم ) و آزمونهای تکمیلی مربوط به آن (امتحان کتبی و شفاهی) است.

  TCF-U آزمون آشنایی با زبان فرانسه برای ورود به مقطع اول دانشگاهی

این آزمون به طور اجباری شامل :

یک پرسشنامه ٨٠ سوالی تستی است که ارزیابی موارد زیر را ممکن می سازد :

فهم شفاهی

تسلط به ساختارهای زبانی

فهم نوشتاری

و یک امتحان کتبی

طول مدت امتحان ٣ ساعت است.

نتایج به دست آمده توسط داوطلبان در این امتحان به شکل زیر خواهد بود:

امتیاز نهایی از ۶٩٩ امتیاز برای امتحان تستی در ۶سطح

امتیاز و سطح تعیین شده برای هر توانایی )فهم شفاهی ، تسلط به ساختارهای زبانی ،فهم نوشتاری(

نمره از ٢٠ برای امتحان کتبی (توانایی بیان نوشتاری)

کسب معدل و نتیجه در این آزمون نشانگر ثبت نام یا پذیرش در موسسه آموزش عالی فرانسوی نیست. شرکت در امتحان اجباری است، مگر درصورتی که داوطلب دارای مدرک DALF باشد.

این آزمون هر ساله در یک زمان برگزار می شود.

برای هر سال تحصیلی :

پرونده های پیش ثبت نام قبل از اول ژانویهباید از بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه دریافت شوند.

ثبت نام نهایی روزهای ۳۱ ژانویه انجام میشوند.

تاریخ برگزاری امتحان در تهران در ماه فوریه خواهد بود.

نتایج به دست آمده منتج به دریافت یک گواهی میشوند. این گواهی دارای اعتبار ٢ ساله است.

جدول سطوح آشنایی با زبان فرانسه

سطح

سطح

توانایی

معادل سازی با

DELF- DALF

A ۱

مقدماتی

تسلط پایه زبان فرانسه. شخص توانایی فهمیدن وضعیت ساده و ملموسرا با توجه به زندگی روزمره دارد

A ۱ – DELF

A ۲

مقدماتی پیشرفته

تسلط پایه زبان فرانسه. شخص توانایی ارتباط در مورد موضوعات آشنا و تبادل اطلاعات را دارد

A ۲ – DELF

B ۱

متوسط

تسلط محدود اما موثر زبان. شخص تواناییحل مسائل خود در سفر رادارد و می تواند در مورد زمینه های مورد علاقه اش صحبت کند و توضیحات مختصر در اینزمینه های ارائه نماید

A ۳ – A ۴ – DELF

B ۲

متوسط پیشرفته

تسلط عمومی و آنی زبان. شخص توانایی فهمیدن و شرکت در یک بحث در مورد یک موضوع عمومی یا شغلی را دارد

A ۵ -A ۶ –DELF

C ۱

عالی

تسلط خوب زبان فرانسه. شخص به راحتی به زبان فرانسه در موردزندگی اجتماعی، شغلی و آکادمیک صحبت می کند و متون دشوار و طولانی را می فهمد.

B ۱ – B ۲ – DALF

C ۲

عالی پیشرفته

تسلط بسیار عالی. بر تفاوتهای مختصر زبان حتی در موضوعهای بسیار پیچیده. شخص به راحتی بسیار و به درستی و دقت فرانسه صحبت می کند.

B ۳ – B ۴ – DALF

مراکز برگزاری امتحانات در ایران 

تهران:

جم:

تلفن: ۴-۸۸۳۰۸۰۳۱و فکس: ۸۸۸۴۴۴۰۷

خیابان استاد مطهری، خیابان جم، پلاک ۳۷

شهید بهشتی:

تلفن: ۲۲۲۰۷۰۲۹ و فکس: ۲۲۶۷۲۱۳۴

خیابان شریعتی، بعد از پل صدر، نبش خیابان شهید میرزاپور

نیاوران:

تلفن: ۲۲۲۸۳۳۴۳ و فکس: ۲۲۲۸۳۳۴۳

خیابان نیاوران ، پارک نیاوران

وصال :

تلفن: ۶۶۴۰۰۵۰۱ و ۶۶۴۰۷۱۴۰ و۶۶۴۰۰۲۹۱- فکس ۶۶۹۵۳۵۰۸

خیابان انقلاب،خیابان وصال شیرازی، پلاک ۷۵

اصفهان:

تلفن: ۶۶۱۵۲۴۵ و ۶۶۱۲۵۸۲ و فکس: ۶۶۱۵۳۴۹ ، خواهران۶۲۴۰۹۴۷ و ۶۲۷۴۰۷۵

خیابان چهارباغ بالا، خیابان شهید نیکبخت، پلاک ۳۳

خواهران:میدان آزادی،خیابان دانشگاه،کوی شهید صفایی، شماره ۱۲

تبریز:

تلفن: خواهران ۵۲۶۳۷۵ و ۵۲۶۳۶۱۶ و فکس: ۵۲۶۳۹۶۶ ، برادران ۵۵۴۳۸۸۷ و ۵۵۴۳۸۸۶

خیابان امام ،بالاتر از مسجد کبود،روبروی مجتمع ابریشم خواهران:میدان ساعت

شیراز:

تلفن: ۸۳۲۴۶۲۲ و فکس ۸۳۲۴۶۲۲

خیابان ملاصدرا، خیابان خلیلی، شماره ۴۶۰

مشهد:

تلفن:۸۴۱۶۱۲۰ و ۸۴۱۵۹۲۰ و فکس:۸۴۳۷۳۳۱ و۸۴۵۷۷۵۰ نوجوانان: ۸۴۵۲۸۸۰

بلوارمدنی، اول کوچه آقا جانی بیگ

منبع : سفارت فرانسه در تهران