همه کسانی که قصد مهاجرت دارند و یا مهاجرت کرده اند با مساله ترجمه مدارک سر و کار دارند و معمولا هر کشوری مدارک را به زبان اصلی و رایج در همان کشور از متقاضیان درخواست می کند.

سفارت فرانسه و تمامی ادارات دولتی در فرانسه ، مدارک رسمی را به زبان فرانسه می پذیرند.

دقت بالا در ترجمه، نظم و تحویل به موقع، محرمانه بودن اطلاعات مشتریان و ارتباط و پاسخگویی مناسب از ویژگی های یک دارالترجمه خوب است.

ادامه مطلب …