شبکه ی تلویزیونی آرته اخیرا مستند بسیار زیبا و کاملی را با عنوان “به نام آتن” در مورد بخشی از جنگ های ایران و یونان در زمان امپراطوری هخامنشیان تولید کرده.

Capture
در این مستند تصویری واقعی و شکوه مندانه از عظمت ایران باستان به تصویر کشیده شده، این مستند در دو قسمت (نبرد ماراتن – نبرد سالامیس) به زبان فرانسوی قابل مشاهده می باشد. نکته ی جالب اینکه دیالوگ های بازیگران در دربار شاه ایران به زبان فارسی می باشد.
قسمت اول – نبرد ماراتن

قسمت دوم – نبرد سالامیس